กฎ กติกา มารยาท ของการเกิดเป็นมนุษย์ ที่คุณรู้แล้วจะต้องแชร์

ภาพจาก : https://image.dek-d.com/27/0533/6019/121196329

กฎ กติกา มารยาท ของการเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งเราทุกคนจะต้อง ‘รู้’ ให้เท่าทัน ‘ปฏิบัติ’ ให้สอดคล้อง และอยู่ร่วม อย่างไม่ตื่นกลัว จนสามารถเผชิญกับความจริงของโลกและชีวิตได้อย่างรื่นรมย์นั้น ประกอบด้วยหลัก ๕ ประการ กล่าวคือ

(๑) เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ (๒) เราทุกคนมีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ เจ็บไปได้
(๓) เราทุกคนมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ ตายไปได้
(๔) เราทุกคนจะต้องพลัดพรากจากคนรัก/ของรักเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความพลัดพรากไปได้
(๕) เราทุกคนมีกรรมเป็นของของตน เราทำกรรมใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น
กฎ กติกา มารยาท ทั้ง ๕ ประการนี้ เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์อันเป็น ‘ธรรมดา’ ของชีวิต ซึ่งเราทุกคนจะต้องเผชิญเหมือนกัน แต่ผลของการเผชิญนั้นจะไม่เหมือนกัน สำหรับคนที่รู้เท่าทัน ย่อมจะเผชิญกฎเหล่านี้ด้วยท่าทีอันเป็นธรรมดา ไม่วิตกทุกข์ร้อน ไม่ตีอกชกตัว ไม่ทุกข์ตรมขมไหม้ จนชีวิตเสียดุลยภาพ แต่สำหรับผู้ที่เผชิญกฎเหล่านี้ด้วยความเขลาเบาปัญญา เรื่องอันแสนธรรมดาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายขึ้นมาทันที

ข้อมูลจาก : http://www.manager.co.th

 

Comments

comments