ปลูกหวายขายหน่อ อาชีพที่ทำรายได้แบบไม่ธรรมดา

ปลูกหวายขายหน่อ อาชีพที่ทำรายได้แบบไม่ธรรมดา

วันนี้ขอนำอาชีพเกษตกรมาฝากค่ะ คือการปลูกหวาย เพื่อขายหน่อ ซึ่งหลายคนรู้จักในนามเอามาผลิตเพื่อเฟอร์นิเจอร์เพียงเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วสามารถนำมาบริโภคได้ และใช้ปรุงยา ดับพิษร้อน พิษไข้ แก้ซึม แก้พิษ ปอดพิการ แก้ไอ บำรุงน้ำดี และยังแก้ร้อนในกระหายน้ำได้อีกด้วยค่ะ

สำหรับการคัดเลือกพันธุ์ หวาย เพื่อปลูกตัดหน่อขายนั้นควรเป็นหวายใบกว้างและยาว มีกาบใบหุ้มมากกว่า 3 ใบ ลำต้นใหญ่ตรงแตกกอมาก ไม่มีโรคและแมลงรบกวนติดมากับต้นพันธุ์ที่จะปลูก เช่น หวายใหญ่หนามขาว หวายใหญ่หนามแดง และหวายกลาย จึงเหมาะสมที่จะปลูกเพื่อการตัดหน่อหรือจะเพาะพันธุ์เองก็สามารถทำได้โดยนำเมล็ดหวายสุกมาห่อผ้า แช่น้ำไว้ 2-5 วัน ระหว่างนั้นจัดเตรียมแปลงเพาะกล้าที่เหมาะสมควรเป็นขนาด 1 x 4 เมตร ผสมดินปลูกด้วยสูตร ดิน ปุ๋ยคอก แกลบ ในอัตราส่วนเท่ากันคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปรับพื้นที่ดินปลูกให้เรียบ ทำร่องเป็นทางยาวตลอดความยาวของแปลง เพื่อสะดวกในการถอนไปปลูกในแปลงปลูก โดยแต่ละร่องห่างกัน 8-10 ซม. จากนั้นโรยเมล็ดหวาย ให้กระจายในร่อง ไม่บาง แต่ก็ไม่หนาแน่นเกินไป จากนั้นกลบร่อง เพื่อป้องกันเมล็ดลอยตัวขึ้นมาบนผิวดินในขณะรดน้ำ เอาฟางแห้งคลุม ป้องกันการฟุ้งกระจายของดิน และรักษาความชื้นของดินรดน้ำให้ชุ่มวันละ 2 ครั้งติดต่อกัน 2-3 เดือน เมล็ดหวายก็จะงอกออกมา ถอนต้นกล้าหวายไปปลูกในแปลงปลูก โดยการขุดหลุมรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก นำต้นกล้าลงปลูกคลุมด้วยดินปลูกปิดทับด้วยฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นต่อเนื่อง เมื่อหวายเริ่มโต แทงหน่ออ่อนเพิ่มขึ้นควรตัดแต่งให้ทรงพุ่มโปร่ง จะทำให้ได้หน่อหวายต้นใหญ่ อวบ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ต้นหวายจะมีหนามแหลมคมดังนั้นในการปลูกควรจะระวังการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากหนามของมันให้มาก

วิธีการปลูกหวายกินหน่อ
สำหรับการคัดเลือกพันธุ์ หวาย เพื่อปลูกตัดหน่อขายนั้นควรเป็นหวายใบกว้างและยาว มีกาบใบหุ้มมากกว่า 3 ใบ ลำต้นใหญ่ตรงแตกกอมาก ไม่มีโรคและแมลงรบกวนติดมากับต้นพันธุ์ที่จะปลูก เช่น หวายใหญ่หนามขาว หวายใหญ่หนามแดง และหวายกลาย  จึงเหมาะสมที่จะปลูกเพื่อการตัดหน่อหรือจะเพาะพันธุ์เองก็สามารถทำได้โดยนำเมล็ดหวายสุกมาห่อผ้า แช่น้ำไว้ 2-5 วัน ระหว่างนั้นจัดเตรียมแปลงเพาะกล้าที่เหมาะสมควรเป็นขนาด 1 x 4 เมตร ผสมดินปลูกด้วยสูตร ดิน ปุ๋ยคอก แกลบ ในอัตราส่วนเท่ากันคลุกเคล้าให้เข้ากัน   ปรับพื้นที่ดินปลูกให้เรียบ ทำร่องเป็นทางยาวตลอดความยาวของแปลง เพื่อสะดวกในการถอนไปปลูกในแปลงปลูก โดยแต่ละร่องห่างกัน 8-10 ซม. จากนั้นโรยเมล็ดหวาย ให้กระจายในร่อง ไม่บาง แต่ก็ไม่หนาแน่นเกินไป  จากนั้นกลบร่อง เพื่อป้องกันเมล็ดลอยตัวขึ้นมาบนผิวดินในขณะรดน้ำ  เอาฟางแห้งคลุม ป้องกันการฟุ้งกระจายของดิน และรักษาความชื้นของดินรดน้ำให้ชุ่มวันละ 2 ครั้งติดต่อกัน 2-3 เดือน เมล็ดหวายก็จะงอกออกมา   ถอนต้นกล้าหวายไปปลูกในแปลงปลูก โดยการขุดหลุมรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก นำต้นกล้าลงปลูกคลุมด้วยดินปลูกปิดทับด้วยฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นต่อเนื่อง เมื่อหวายเริ่มโต แทงหน่ออ่อนเพิ่มขึ้นควรตัดแต่งให้ทรงพุ่มโปร่ง จะทำให้ได้หน่อหวายต้นใหญ่ อวบ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

เมื่อปลูกแล้วก็ดูแลตามปกติ รดน้ำตามความเหมาะสม ตามสภาพภูมิอากาศ ซึ่งพอย้ายลงปลูกได้ 2 เดือน ก็พรวนดินถอนหญ้า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับใส่ปุ๋ย โดยในการใส่ปุ๋ยครั้งแรกนั้นให้ใส่ในปริมาณน้อยๆ ก่อน เพราะทำให้ดินเค็ม ต้นกล้าจะตายได้ และหลังจากนี้ไปให้ใส่ปุ๋ยทุกเดือน ส่วนการจะเพิ่มปุ๋ยมากหรือน้อยให้สังเกตการเจริญเติบโตของต้นกล้าเป็นหลัก นอกจากนี้แล้วหวายยังเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี ไม่ตายง่าย ๆ ในช่วงฤดูแล้งถ้ามีน้ำรดอย่างเพียงพอ และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นให้ดี หวายก็สามารถแตกหน่อให้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ เมื่อหวายสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วในช่วงต้นฤดูฝน และก่อนจะหมดฝนแนะนำให้ใส่ปุ๋ย เพื่อบำรุงต้นให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี
หน่อหวายที่ตัดท่อนแล้วพร้อมจะนำไปปรุงอาหาร

การปลูกหวายกินหน่อมีข้อดีตรงที่ปลูกครั้งเดียวก็สามารถตัดหน่อไปขายได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งการใส่ปุ๋ยคอกก็ใส่แค่ปีละครั้งสองครั้งเท่านั้น และภายในหนึ่งปีครึ่งถึงสองปี นับจากวันปลูกก็สามารถตัดยอดขายได้แล้ว โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน แถมมันยังเป็นพืชที่มีอายุยาวนานไม่น้อยกว่า 10 ปี และการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยาก ดังนั้นมันจึงเป็นพืชเพื่อการปลูกขายเชิงพาณิชย์ในอุดมคติของเกษตรกรอย่างแท้จริงเลยทีเดียว

 

ข้อมูลและภาพจาก : www.thaiarcheep.com 

Comments

comments