ยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าและผลข้างเคียง…

สมัยหลายสิบปีก่อนยาแก้เศร้ามีอยู่เพียง 4-5 ขนาน แม้ว่ายารุ่นก่อนจะมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี (ยาที่มีใช้ในช่วงหลังๆ มีแต่ดีเท่าหรือด้อยกว่ายารุ่นเก่า) การใช้ยามักจะมีข้อจำกัดด้วยเหตุว่าผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงจากยาบ่อย แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่อาการที่รุนแรง แต่ผู้ป่วยบางคนก็ไวต่ออาการข้างเคียงมาก ทำให้การปรับเพิ่มขนาดยาทำได้ลำบาก ปัจจุบันมียาใหม่มากขึ้นซึ่งมีอาการข้างเคียงน้อยกว่ายาเก่า ทำให้การใช้สะดวกขึ้น ปัญหาคือยาเหล่านี้ราคาค่อนข้างแพง แพทย์จึงจะเลือกใช้ในกรณีที่เห็นว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นที่ทำให้ใช้ยารุ่นเก่าไม่ได้<

กลุ่มที่ใช้ปัจจุบันกันมากคือยากลุ่ม SSRI  ซึ่งกลไกสำคัญคือจะไปยับยั้งการดูดซึมซีโรโตนินกลับเข้าเซลล์   (serotonin reuptake inhibitor: SSRI) ทำให้ซีโรโตนินเพิ่มขึ้นบริเวณส่วนต่อระหว่างเซลล์ประสาท  ปัจจุบันมีหลายขนานผลิตได้โดยองค์การเภสัชกรรมและบริษัทยาในประเทศ เนื่องจากหมดสิทธิบัตรยาแล้ว ทำให้ราคายาถูกลงมาก  ยายขนานที่ปัจจุบันใช้เป็นยาขนานแรกในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้แก่ยา fluoxetine, ตามมาด้วยยา sertraline

ในผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางโรค ยาที่ใช้มักจะมีขนาดต่ำกว่าขนาดที่ใช้กับคนปกติทั่วไป ยาบางตัวอาจมีปฏิกิริยากับยาแก้เศร้าที่กิน ดังนั้นผู้ป่วยที่กินยาอื่นๆ จึงควรแจ้งแพทย์ทุกครั้ง

ยาที่เราใช้กันจะมีชื่ออยู่ 2 แบบ ได้แก่ชื่อสามัญ และชื่อการค้า ชื่อสามัญคือชื่อที่บอกองค์ประกอบหรือลักษณะยา ส่วนชื่อการค้าคือชื่อที่แต่ละบริษัทตั้งขึ้นเพื่อให้รู้ว่าผลิตจากบริษัทของตน ยาชื่อสามัญตัวเดียวอาจมีชื่อการค้าได้หลายๆ ชื่อถ้ามีผู้ผลิตหลายบริษัท เช่น ยาแก้ปวดชนิดหนึ่งมีชื่อสามัญว่า พาราเซตามอล และมีชื่อการค้าหลายชื่อเช่น คาปอล เซตามอล เป็นต้น ซึ่งทุกยาทุกชื่อก็ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะเป็นยาตัวเดียวกัน

รายชื่อยาที่มีใช้ในประเทศไทย

 

ชือสามัญ (ไทย) ชือสามัญ (อังกฤษ) ชื่อการค้า ขนาดเม็ดละ
(มิลลิกรัม)
ขนาดในการรักษา อาการข้างเคียงที่อาจพบได้
อะมิทริปไทลีน Amitriptyline 10, 25, 50 75-150 ง่วงซึม ปากคอแห้ง ท้องผูก
นอร์ทริปไทลีน Nortriptyline 10,25,50 75-150 ง่วงซึม ปากคอแห้ง ท้องผูก
อิมิพรามีน Imipramine 25 75-150 ง่วงซึม ปากคอแห้ง ท้องผูก
ด็อกเซปิน Doxepine Sinequan 25 75-150 ง่วงซึม ปากคอแห้ง ท้องผูก
โคลมิพรามีน Clomipramine Anafranil 10,25 75-150 ง่วงซึม ปากคอแห้ง ท้องผูก
ทราโซโดน Trazodone Desirel 50 150-350 ง่วงซึม มึนศีรษะ
ไมแอนเซอรีน Mianserin Tolvon 10, 30 60-90 ง่วงซึม ปวดศีรษะ
มอโคลเบไมด์ Moclobemide Aurorix 100, 150 150-450 คลื่นไส้ กระวนกระวาย นอนไม่หลับ
ฟลูออกเซตีน* Fluoxetine< Fluoxetine 20 20-40 พะอืดพะอม กระวนกระวาย หลับยาก
ฟลูวอกซามีน* Fluvoxamine Faverin 50,100,150 100-300 คลื่นไส้ กระวนกระวาย หลับยาก
พารอกเซตีน* Paroxetine Seroxat 20 20-40 กระวนกระวาย คลื่นไส้ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร
เอสซิตาโลแพรม* Escitralopram Lexapro 20 20-40 พะอืดพะอม กระวนกระวาย
เซอร์ทราลีน* Sertraline Sertraline 50 50-100 คลื่นไส้ กระวนกระวาย
เวนลาแฟกซีน Venlafaxine Effexor 75, 150 150-300 กระวนกระวาย คลื่นไส้
เมอร์ทาเซปีน Mirtazapine Remeron 30 15-45 ง่วงซึม ปากคอแห้ง
ไทอะเนปทีน Tianeptine Stablon 12.5 25-50 กระวนกระวาย คลื่นไส้
บิวโพรไพออน Bupropion Wellbutrin 150, 300 150-300 คลื่นไส้ กระวนกระวาย
ดูลอกเซทีน Duloxetine Cymbalta 30, 60 60-90 พะอืดพะอม อ่อนเพลีย ง่วงซึม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://med.mahidol.ac.th

Comments

comments