ระวัง!!! ไม่ออกกำลัง-เก็บตัว เสี่ยง!!! เซลล์สมองเสื่อม

ระวัง! ไม่ออกกำลังกาย เก็บตัวไม่พบผู้คน ไม่ค่อยใช้สมอง โรคเรื้อรัง พ่วงสูบบุหรี่ เสี่ยงเซลล์สมองเสื่อม แพทย์จุฬาฯ เผยความจำระยะสั้นมีปัญหาคืออาการแรกที่ปรากฏ แนะตรวจคัดกรองหาสาเหตุ ระบุสมองเสื่อมมีทั้งรักษาได้ และรักษาไม่ได้ ชี้ อัลไซเมอร์เป็นกลุ่มรักษาไม่ได้ แต่ชะลอได้

แบ่งกลุ่มอาการออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. กลุ่มอาการที่เซลล์สมองเสื่อมไม่สามารถรักษาและหยุดการดำเนินของโรคได้ เช่น อัลไซเมอร์ จะพบมากที่สุดในกลุ่มนี้

2. เซลล์สมองเสื่อมที่สามารถรักษาและหยุดการดำเนินโรคได้ เช่น เซลล์สมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดสมอง อาการทางจิต โรคซึมเศร้า หรือขาดวิตามินบางตัว คือ วิตามินบี 12 และโฟเลต

อาการเริ่มแรกของผู้ป่วยเซลล์สมองเสื่อม

จะปรากฏให้เห็นในด้านของความจำระยะสั้น​เป็นลำดับแรก ​​เช่น พูดเรื่องซ้ำๆ เดิมๆ หลงลืมในระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ​อารมณ์เปลี่ยนแปลง​ ความสามารถในการใช้ภาษาแย่ลง ​เป็นต้น การตรวจจะทำด้วยการซักประวัติ ทำแบบทดสอบร่วมกับนักจิตวิทยาซึ่งจะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่ บางครั้งอาจต้องตรวจคลื่นสมอง ดูภาพสมองร่วมด้วยเพื่อหาสาเหตุของโรคว่าเกิดจากปัจจัยใดเพื่อวางแผนการรักษา หากเป็นชนิดรักษาได้ก็จะรักษาในจุดที่ทำให้เกิดความเสื่อมไป เช่น รักษาโรคซึมเศร้า เพิ่มวิตามินที่ขาด หรือรักษาหลอดเลือดตีบหรือตัน และบางครั้งพบว่าการเกิดก้อนเนื้อในสมองก็ทำให้เกิดเซลล์สมองเสื่อมได้ ส่วนถ้าเป็นชนิดรักษาไม่ได้ จะใช้วิธีดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งหากตรวจเจอในระยะแรกก็สามารถใช้วิธีบำบัดเพื่อให้อาการดำเนินไปช้าลงได้

 

Comments

comments