แอบรักคนมีเจ้าของ ผิดศิลข้อ ๓ หรือไม่

ศีลข้อ ๓ มีองค์ ๔ คือ

๑. คือชาย หรือหญิงที่มีเจ้าของ หรือมีผู้คุ้มครอง ดูแลรักษา

๒. จิตคิดจะเสพในวัตถุนั้น

๓. พยายามที่จะเสพ

๔. ทำมรรคต่อมรรคให้ถึงกัน (อวัยวะสอดใส่)

แล้วถ้าแค่ใจเราคิดแอบรักหรือแอบชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว(กินอยู่ด้วยกันแล้ว) 

ตรงนี้แม้ไม่ผิดศีล แต่ผิดธรรม เพราะเมื่อเสพคุ้นมากเข้า จะแกร่งกล้าจนสามารถล่วงศีลได้ หากไม่อยากทุกข์มากเพราะเหตุนี้พึงสำรวมเลิกละเสียโดยเร็ว เพราะแม้เวลานี้ก็มิได้มีความสุขอย่างแท้จริงเพราะบาปกรรมให้ผลเป็นความเดือดร้อนใจเสมอ

เป็นบาปไหม……….

ที่เดือดร้อนใจ ทุกข์ร้อนอยู่ด้วยตัณหาราคะเวลานี้ หาได้เป็นผลของบุญไม่ แต่เป็นบาปมีโทษ หากตายเวลานี้ ทุคติวินิบาตนรกพึงหวังได้ การที่หนูเศร้าโศกแม้เพียงเพราะ ไม่ได้เจอพี่คนนั้น รู้สึกว่าง ๆ เหงา ๆ แล้วยังมาแอบร้องไห้คนเดียวโดยที่ไม่ให้ใครรู้ นี่แสดงถึงอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ตัวหนูเองแล้ว แสดงว่าตัณหาราคะเริ่มแก่กล้าเต็มที่แล้วขอเพียงโอกาสที่จะล่วงศีลเท่านั้นที่จะมาถึง หากจะเปรียบ..เวลานี้หนูยืนชิดขอบเหวนรกอยู่ หากไม่ถอยกลับใครจะน่าสงสารเท่าหนูคงไม่มี

เราเกิดมาเป็นคนได้เพราะบุญ เรียกว่า”มาสว่าง” หากคิดจะล่วงศีล ก็น่าเสียดายว่าจะต้อง”ไปมืด” น่าสงสารพ่อแม่ที่เฝ้าเลี้ยงเรามาด้วยความรัก หวังเพียงให้ลูกเป็นคนดี แต่อนิจจา ลูกสุดที่รักดั่งดวงใจกลับกำลังเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เราทำอะไรให้พ่อแม่ชื่นใจหรือยัง นอกจากกำลังหลงมัวเมาด้วยสิ่งอันชาวโลกติเตียนอยู่ การทำให้พ่อแม่เสียใจนั้นเล่า ก็ยิ่งบาปหนักนับปริมาณไม่ได้เลย คุ้มหรือกับการไปเกิดในนรกและเป็นสัตว์เดรัจฉานจนนับชาติไม่ถ้วน ปิดตายอยู่ในอบายจนหาทางออกไม่เจอ หากคิดว่าคุ้มก็ทำไปตามตัณหาบงการ แต่หากเห็นภัยก็ให้ เลิกละความกำหนัดในชายผู้มีเจ้าของเสีย

แล้วให้สมาทานรักษาศีล๕ให้มั่นคงเข้าไว้ ย่อมเป็นผู้รู้รักษาตนอยู่ นึกถึงคุณของพ่อแม่ให้มากๆ ปวารณาตนว่าจะไม่ทำให้ท่านเสียใจ นี้ย่อมเป็นเกราะรักษาตนได้ อันความรักที่มาจากความกำหนัดนั้นไม่เคยนำผลดีมาให้ใคร…

ที่มา : http://www.dhammathai.org/webboard/dbview.php?No=1309

Comments

comments