๓๖ ข้อคิดในการดำเนินชีวิต ..จาก .. หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม

๓๖ ข้อคิดในการดำเนินชีวิต ..จาก .. หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม

๑. ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ ๒. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก “ปัญญา” และ “ความกล้าหาญ”๓. “เพื่อนใหม่” คือ ของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วน “เพื่อนเก่า หรือ มิตร” คือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า ๔. อ่านหนังสือธรรมปีละเล่ม๕. ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา๖. พูดคำว่า “ขอบคุณ” ให้มาก ๆ๗. รักษา “ความลับ” ให้เป็น๘. ประเมินคุณค่าของการให้ “อภัย” ให้สูง ๙.  ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี๑๐. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิและรู้แก่ใจว่าเป็นจริง ๑๑. หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่๑๒. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว๑๓. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์ ๑๔. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อการก่อหนี้สิน๑๕. อย่าหยิ่ง หากจะกล่าวคำว่า “ขอโทษ”๑๖. อย่าอาย หากจะบอกใครว่า “ไม่รู้”๑๗. ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง๑๘. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นอย่างไป๑๙. การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท๒๐. คนไม่รักเงิน คือ คนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต๒๑. ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือ ผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี๒๒. ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด๒๓. จงใช้จุดแข็ง อย่าเอาชนะจุดอ่อน ๒๔. เป็นหน้าที่ของเราจะที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด ๒๕. เหรียญเดียวมี ๒ หน้า คือ ความสำเร็จ กับ ความล้มเหลว ๒๖. อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่ง ๆ เกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น๒๗. ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน๒๘. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไว ๆ (อย่าใจร้อน)๒๙. ระลึกถึงความตายวันละ ๓ ครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้๓๐. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อ ๆ ไป ก็ผิดหมด๓๑. ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันแล้วเสร็จ ๓๒. จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้ เพิ่มเติมได้ตลอด๓๓. ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีน “บันไดสูง” ๓๔. มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ๓๕. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม๓๖. ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

ข้อมูลจาก :www.gotoknow.org

Comments

comments