10 สุดยอด คำสอน…หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน


การตำหนิติเตียนผู้อื่น 
ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรม ไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรอง
เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสียความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง
2. อย่าสำคัญตนเอง 
อย่าสำคัญว่าตนเองเก่งกาจสามารถฉลาดรู้กว่าเขาเลยถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเองจนไม่มีวันสร่างซาเมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจจนยิ่งกว่าสัตว์ยังไม่เตรียมทราบไว้เสียแต่บัดนี้ซึ่งอยู่ในฐานะอันควรเมื่อมีผู้เตือนสติ ควรยึดมาเป็นธรรมคำสอนจะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุผลไม่ทำตามความอยากเมื่อพยายามฝ่าฝืนให้เป็นไปตามทางของนักปราชญ์ได้จะประสบผลคือความสุขในปัจจุบันทันตาแม้จะมิได้เป็นเจ้าของเงินล้านแต่มีทางได้รับความสุขจากสมบัติและความประพฤติดีของตน
3. การพัฒนาตน 
คนเราทุกคนใหญ่แต่กาย ใหญ่แต่ชาติ ใหญ่แต่ชื่อ ใหญ่แต่ยศใหญ่แต่ความสำคัญตน แต่ความรู้-ความฉลาดเท่านั้นที่จะทำตนให้ร่มเย็นเป็นสุข ทั้งกายและใจโดยถูกทางตลอดจนให้ผู้อื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนั่นไม่ค่อยเจริญเติบโตด้วย และไม่สนใจบำรุงให้ใหญ่โตด้วยจึงเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกหนทุกแห่งโดยไม่เลือกเพศ-วัย-ชาติ-ชั้นวรรณะ อะไรเลย
4. คนก็สักว่าคน ธรรมก็สักว่าธรรม 
คนไม่สนใจธรรม ธรรมก็ไม่เข้าถึงใจคนจึงกลายเป็นคนก็สักว่าคน ธรรมก็สักว่าธรรมไม่อาจยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แม้คนจะมีจำนวนมาก และแสดงธรรมให้ฟังทั้งพระไตรปิฏกจึงเป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังหมา มันสลัดออกเกลี้ยงไม่มีเหลือธรรมจึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉันนั้น
5. ใจคือสมบัติอันล้ำค่า 
ใจนี้ คือ สมบัติอันล้ำค่า จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจ คือ คนไม่สนใจปฏิบัติต่อดวงใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติ ก็คือผู้เกิดพลาดอยู่นั่นเอง
6. การบำรุงรักษาใจ 
การบำรุงรักษาสิ่งใดๆ ในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยื่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลก คือ ใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้ว คือ ได้ธรรมเห็นใจแล้ว คือ เห็นธรรมรู้ใจแล้ว คือ รู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้ว คือ ถึงพระนิพพาน
7. คนดีมีศีลธรรมหายากยิ่ง
หาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดาได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆเพราะเงินเป็นล้านๆไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีทำประโยชน์
8. สำคัญ “ตน” 
ไม่ว่าธรรมส่วนใดถ้าสำคัญ “ตน” ว่าเสวย เป็นอันผิดทั้งนั้น
9. ภูริทตฺตธมฺโมวาท 
ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศได้สมบัติทั้งปวง ไม่ประเสริฐเท่าได้ตนเพราะตัวตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัต​ิทั้งปวง
10. ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จะแยกกันไม่ได้หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ต้องอิงอาศัยกันอยู่ฉันใดก็ดีปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้น
สัทธรรมสามอย่างนี้ จะแยกกันไม่ได้เลย

Comments

comments