ธรรมะจากหลวงพ่อชา (คำสอนที่ง่ายๆ…เเต่ลึกซึ้ง)

22/01/2018 Enjoy-land 0

ธรรมะจากหลวงพ่อชา (คำสอนที่ง่ายๆ…เเต่ลึกซึ้ง) การปล่อยวาง โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท โยม ไม้อันที่อาตมาถืออยู่นี่นะ มันสั้น หรือว่า มันยาว? โยม ไม้อันนี้ธรรมชาติแท้ ๆ ของมันมีแค่นี้ เท่านี้ … มันไม่สั้น และก็ไม่ยาว โยม ความต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้นเข้า หรือยาวออก นั่นแหละ “ทุกข์” ทุกสิ่งทุกอย่าง […]

หลังการทำบุญใด ๆ แล้วต้องทำอย่างไรถึงได้บุญมากสำเร็จทั้งปวง

21/01/2018 Enjoy-land 0

หลังจากสร้างบุญทุกครั้งให้ ทำการอธิษฐานทุกครั้ง ให้ย้อนกลับไปดูในบทแรกในเรื่อง “อธิษฐานขอเมตตาพระบารมีจากพระพุทธเจ้าและผู้มีบุญมากทั้งปวงทุกวัน” หลังจากนั้นให้กรวดน้ำแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนแล้วจึงแผ่เมตตาอุทิศบุญให้ผู้อื่น การกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล และกล่าวคำโมทนาบุญแบบต่าง ๆนั่นแหละคือความสำคัญที่จะทำให้ผลของบุญมีความสมบูรณ์ทั้งต่อตัวเรา ทั้งผู้รับทาน และ ผู้ที่รอรับบุญที่อยู่ที่อื่น ๆ เรียกว่า การอุทิศบุญหรือการเชื่อมบุญส่งให้ถึงกัน ไม่ใช่เรื่องแปลกลึกลับอะไรซึ่งเป็นข้อหนึ่งในการสร้างบุญในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้ง มิตรและสรรพสัตว์ได้ ชื่อว่าเป็นปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญโดยที่เราตั้งใจจะส่งบุญไปยังบุคคลที่เรามีความปรารถนาดีให้เขาเหล่านั้นมีความสุข การอุทิศบุญที่ได้ผล มีความง่ายต่อการกระทำ ก็คือการ แผ่เมตตา และ […]

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

13/01/2018 Enjoy-land 0

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ความว่า “สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนวิธีที่ทำให้บุคคลได้ชื่อว่าเป็นคนดี เป็นที่รักของผู้คนทั่วไปไว้วิธีหนึ่ง เรียกว่า ‘อัตถจริยา’ หมายถึง การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยเหลือ ทำงานสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจอย่างดีเลิศ ส่งเสริมให้เพื่อนสมาชิกในสังคมประพฤติดีงาม และมีสติปัญญา” อัตถจริยาดังกล่าวนี้ปัจจุบันนิยมเรียกว่า ‘จิตอาสา’ ซึ่งถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าจิตอาสากำลังจำต้องเหน็ดเหนื่อยหรือเผชิญทุกข์กว่าคนที่ไม่เป็นจิตอาสา แต่ถ้าพิเคราะห์ในแง่มุมกลับกัน […]

เชื่อหรือไม่..สวดมนต์เพียงไม่กี่นาที เราบำเพ็ญบารมีครบทั้ง 10 ทัศ

12/01/2018 Enjoy-land 0

สาวกภูมิมีบารมี 10 ทัศ ส่วนบารมี 30 ทัศ มีในพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ ขณะที่เราสวดมนต์เราสละเวลาทำความดี นอบน้อมถึงพระรัตนตรัยใจมีอภัยทานไม่ถือโกรธนับเป็นทานทางใจ ถือเป็น ทานบารมี ขณะที่เราสวดมนต์ เราปราศจากความเบียดเบียนทั้งตนเองและสรรพสัตว์ไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีหรือทำบาปกับใคร ถือเป็น ศีลบารมี ขณะที่เราสวดมนต์ จิตปราศจากกำหนัดราคะ วางภาระห่วงกังวลในทรัพย์และญาติตั้งอยู่ในพรหมจรรย์ ถือเป็น เนกขัมมะบารมี ขณะที่เราสวดมนต์ เราทำด้วยความเห็นให้ตรง จึงเกิดสติและมีสมาธิ มีธรรมเกิดขึ้นคือปัญญาเห็นมรรคผลถือเป็น […]

อานิสงส์ของการบำรุงบิดามารดา

12/01/2018 Enjoy-land 0

อานิสงส์ของการบำรุงบิดามารดา มี 13 ประการ คือ 1. ทำให้มีความอดทน 2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ 3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล 4. ทำให้พ้นทุกข์ได้ 5. ทำให้พ้นภัยได้ 6. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย 7. ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน 8. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ 9. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 10. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า […]

คำกล่าวอธิษฐานเวลาปิดทองพระ

10/01/2018 Enjoy-land 0

เวลาที่ท่านๆ ไปทำบุญที่วัดวาอารามตามสถานที่ต่างๆ ตามวัดหรือสถานที่นั้นๆ ก็จะมีป้ายบทสวดมนต์ หรือคาถาขอพรติดไว้ให้เราได้ท่องตามกันอยู่แล้ว แต่ถ้ามี การปิดทององค์พระพุทธรูป ซึ่งในขั้นตอนนี้ท่านๆ ทั้งหลายคงไม่เคยทราบว่าจริงๆ แล้วมีคำอธิษฐานสำหรับการปิดทองที่องค์พระพุทธรูปด้วย โดยคำอธิษฐานนี้สามารถท่องในขณะที่ท่านกำลังทำการปิดทองลงบนที่องค์พระพุทธรุปได้เลย ดังต่อไปนี้ “ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าเติมเต็มสิ่งดีๆที่ยังไม่เต็มอยู่ให้บริบูรณ์” แต่ถ้าเกิดไปพบพระพุทธรูปที่มีคนปิดทองเต็มองค์ ชนิดแน่นแล้ว ก็ปิดทองลงไปทับทองของคนอื่นนั่นแหละ แล้วอธิษฐานว่า “การใดที่เป็นสิ่งดีงาม ที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ก็ขอให้ข้าพเจ้าทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปอีกเถิด” กล่าวแบบรวบยอด ถ้าขาด ก็ทำให้เต็ม ถ้าเต็มอยู่แล้ว […]

“3 ทาน” ที่จะสร้าง “ปาฏิหาริย์” ให้ชีวิตดีทันตาเห็น!

10/01/2018 Enjoy-land 0

เคล็ดดีๆ ซึ่งเป็นเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ ที่ชี้ทางคนที่กำลังทุกข์มากๆ ขัดสน และมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน และครอบครัว ถ้าอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นให้ทำดังนี้ หมั่นทำทาน 3 ทานนี้ให้ครบทุกวัน คือ วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน วัตถุทาน นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่เดือดร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ จะให้อาหารสัตว์ที่บ้าน จะหยอดตู้บริจาคหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน ถือว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งสิ้น ธรรมทาน […]

“หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ” สอน 5 วิธีจูงจิตผู้ป่วยใกล้ตาย ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี!

09/01/2018 Enjoy-land 0

“จิตสุดท้ายก่อนตาย” ชี้ทางไปสู่ชาติหน้า หลวงพ่อฤๅษีลิงดำเมตตาสอน “ 5 วิธีจูงจิตผู้ป่วยใกล้ตาย ” ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ผู้ที่กำลังจะถึงแก่ความตายนั้น ภายในจิตย่อมเกิดอารมณ์และความคิด สุดท้ายอารมณ์ต่างๆ เหล่านั้นจะผ่านเข้าไปในจิต มีทั้งอารมณ์ยินดีและยินร้าย พอใจและไม่พอใจ เพียงระยะเวลาสั้นๆ ของผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมจิตมาก่อน จิตจะส่งกระแสออกไปตามอารมณ์ต่างๆ นับไม่ถ้วน เมื่อดวงจิตจะต้องดับลงจริงๆ แล้ว ดวงจิตจะยึดเอาอารมณ์สุดท้ายที่จิตเสวยอยู่นั้นมาเป็นอารมณ์จิตและติดเข้าไปยังปรโลกด้วย ไปก่อให้เกิดภพภูมิของจิต อันเปรียบเสมือนมิติแห่งความคิดที่ดวงจิตวิญญาณ เมื่อผ่านเข้าไปยังปรโลกใหม่ไปสร้างมิติแห่งความฝันนี้ให้บังเกิดขึ้น อารมณ์ของจิตสุดท้ายก่อนตายนี้นับว่ามีความสำคัญมาก […]

วิธีสร้างบุญบารมีอานิสงส์สูง ไม่เสียเงินแม้แต่สลึงเดียว

09/01/2018 Enjoy-land 0

“ภาวนา” หนึ่งในสามสุดยอดบุญบารมี วิธีสร้างบุญบารมีอานิสงส์สูง ไม่เสียเงินแม้แต่สลึงเดียว การเจริญภาวนา การเจริญภาวนา เป็นการหนีพ้นหนี้กรรมถาวรแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้อย่างไร ขอให้ลองพิจารณาตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญของกรณี พระองคุลีมาล หรือ อหิงสกะ ให้ดี เป็นที่ทราบกันดีว่า องคุลีมาลเป็นขุนโจรจอมวายร้ายที่หลงผิด แต่ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงพ้นกรรมได้เพราะพระธรรม และธรรมชั้นสูงที่สุดที่องคุลีมาล บรรลุก็คือ การเจริญสติภาวนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ก่อนที่พระองคุลีมาลจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ท่านต้องผจญกับความทุกข์ยากเพราะกรรมที่ฆ่าคนไว้มาก ถูกขว้างปาด้วยก้อนหิน จนศีรษะแตก บาตรแตก จีวรขาดก็ยินดีที่จะรับผลกรรมนั้นโดยดี แต่ภายในใจก็ยังมีข้อสงสัยและขุ่นมัวมาก […]

ความหมายของดอกไม้แต่ละชนิด ที่ใช้ถวายพระ!!

07/01/2018 Enjoy-land 0

ถ้าจะพูดถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระ สิ่งที่นอกเหนือจากธูปเทียน การตั้งจิตอธิษฐาน ที่เป็นกุศลแล้ว สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นคือ “ดอกไม้” ที่ใช้ในการสักการะบูชา โดยเฉพาะดอกไม้ที่เราเลือกใช้บูชาพระนั้นจะต้องเป็นดอกไม้ที่สด ใหม่ และสวยงาม จึงต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกดอกที่งดงามเป็นพิเศษเพื่อมาถวายหรือบูชาต่อพระ โดยมีความเชื่อว่าดอกไม้ถวายพระจะต้องงามๆ เพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตเราสวยงามตามไปด้วยดั่งดอกไม้ หากเราเลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามา ชีวิตก็โรยราตามดอกไม้ด้วยเช่นกัน แต่นั้นก็เพียงความเชื่อของคนที่สืบทอดกันมา นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกมากมายที่เกี่ยวกับการเลือกดอกไม้แต่ละชนิดมาถวายหรือบูชาพระด้วยค่ะ ซึ่งมีดังนี้ บุคคลผู้บูชาด้วยดอกไม้ที่มีสีสวย เช่น บูชาพระด้วยดอกไม้พลาสติก หรือดอกไม้ประดิษฐ์ ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะดีมีรูปสวย แต่คุณภาพไม่ดี ดังสุภาษิตว่า […]