10 คำคม กูให้มึง จาก “หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ”

10 คำคม “กูให้มึง”
หลวงพ่อคูณ เกิดวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2466 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน ณ บ้านไร่ หมู่ 6 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อ นายบุญ ฉัตรพลกรัง มารดาชื่อ นางทองขาว ฉัตรพลกรัง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 3 คน – หลวงพ่อคูณอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ปีวอก และได้รับฉายาว่า “ปริสุทโธ”
– หลวงพ่อคูณ มรณภาพอย่างสงบ เมื่อเวลา 11.45 น. ณ วันที่ 16 พ.ค.58 สิริอายุ 91 ปี พรรษา 71 1. ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้ 2. กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียง 3. กูทำดีเขาจึงให้ของดีกูมา 4. กูไม่เคยยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญ5. กูดีใจที่เกิดมาเป็นคนจนเพราะได้สร้างทานบ­ารมี ถ้ากูเกิดมาเป็นคนรวยป่านนี้ คำว่า บุญ ก็ไม่รู้จักกัน
6. เงินเป็นทาสกู กูไม่ยอมเป็นทาสเงิน7. การทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่าย แต่จะสร้างสมบุญให้มีบารมีนั้นเป็นเรื่องย­าก…ต้องเป็นผู้ให้ด้วยธรรมอันบริสุทธิ์จ­ริง
8. กูจะทำให้ชาวบ้าน เพื่อตอบแทนข้าวน้ำ ที่เขาให้กูกินทุกวัน9. เกิดมาแล้ว รักความสงบ ให้มีศีลธรรมไว้ประจำใจทุกๆ คน โลกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็น10. พระไม่ได้อยู่กับคนชั่วแต่อยู่กับคนดี ให้นึกว่าพระมากับเราจะทำชั่วไม่ได้ อย่าทำตัวผิดศีลธรรม ผิดจารีตประเพณี โดยเฉพาะการทำผิดกฎหมายบ้านเมือง ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

Comments

comments